ಕನ್ನಡ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು

ಹಿಂದಿನ ಪುಟ Select Language

Belagavi Tourism

Cinque Terre    Cinque Terre
Kamal Basti, Belagavi
Gokak Falls, Gokak

 

Imagine gushing rivers, enchanting hills and dense evergreen forests. Add to this a cool salubrious climate and you’re in Belagavi a charming city nestling in the foothills of the Western Ghats; which create a beautiful backdrop. 502 kms from Bangalore and 125 kms from Goa, is a picture of contrasts. The old town area with cotton and silk weavers stands gloriously beside the modern, bustling, treelined British Cantonment. Step out of the forts and you have a wide choice of temples and churches to visit viz The historical fort, Kamala Basti, Kapileshwar temple (South Kashi), the hills of Vaijyanath, Ramtirth in Kanbargi, The aerodrome at Sambra etc. If having completed your trip of Karnataka, you find you’ve ended in the north (Hampi-Hospet-Badami-Gulbarga-Bidar-Vijayapura) Belagavi is a good place to leave from. Alternatively, if you decide to begin your tour around Karnataka with the northern circuit of ancient cities and fabulous ruins, then Belagavi is a good entry point.

Read more ..,,,,