ಸೂಚನೆ

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಯುಕ್ತರ ಪ್ರವಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ aa

ಎಸ್ ಸಿ ಪಿ - ಟಿ ಎಸ್ ಪಿ ಸಭೆ aa

ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಿದ್ದತಾ ಸಭೆ - ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಭೇಟಿ aa

ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಿದ್ದತಾ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿಗಳು - ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಭೇಟಿ aa

ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಕೋಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಂಯೋಜಕ ಹುದ್ದೆಗೆ ನೇಮಕಾತಿ aa

ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರ ನೇಮಕಾತಿ aa

 ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗದ ಶಿರಸ್ತೇದಾರ ವೃಂದದ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ aa

ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ, ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರದ ಹಕ್ಕು, ಪುನರ್ವಸತಿ ಮತ್ತು ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಯ್ದೆ 2013 aa

ಧಾರ್ಮಿಕತೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಶವ ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಜಮೀನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ aa

ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನ ನಿಗದಿ ಸುತ್ತೋಲೆ aa

ವಿಶೇಷ ರಾಜ್ಯ ಪತ್ರ - ಸಹಾಯಕ ಚುನಾವಣಾ ನೋಂದಣಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು aa

ಹೊಸ ತಾಲೂಕು ಮುಡಲಗಿ - 16-10-2017 aa

ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 19 ಹೊಸ ತಾಲೂಕುಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ aa

 ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರ.ದ.ಸ. / ಪ್ರ.ದ.ಕಂ.ನಿ ವೃಂದದ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ aa

 ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗದ ಬೆರಚ್ಚುಗಾರ / ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರ್ತಿ ವೃಂದದ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ aa

ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗದ ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರ ವೃಂದದ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ aa

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ವಿಭಾಗ / ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಮುಖ್ಯ ಜಾಗೃತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿವರ aaa

ಚುನಾಯಿತ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ವಿವರಗಳು - 2016 ಮೇಲೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮೆನುವಿನಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ

 

 

map