ಹಿಂದಿನ ಪುಟ Select Language

ಕ್ರ.ಸಂ
ಜಿಲ್ಲೆ
ಅಪರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೆಸರು
ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ ಕೋಡ್
ಕಛೇರಿ
ಮನೆ
ಮೊಬೈಲ್
1 ಬೆಳಗಾವಿ ಡಾ|| ಸುರೇಶ್ ಇಟ್ನಾಳ್ 0831 2407275 2407277 94826-10537
2 ವಿಜಯಪುರ   08352 250479    
3 ಬಾಗಲಕೋಟ ಶ್ರೀಮತಿ ಪದ್ಮಾ ಬಸವಂತಪ್ಪಾ 08354 235093 200484
99864-14620
4 ಧಾರವಾಡ ಡಾ|| ಸತೀಶ್ ಬಿ ಸಿ 0836

2233840

2233880

  94487-73875
5 ಗದಗ ಇಸ್ಲಾವುದ್ದಿನ್ ಗದ್ಯಾಳ 08372 238042 236996 98866-95957
6 ಹಾವೇರಿ ಯೋಗೀಶ್ ಟಿ. 08375 249015 249072 98444-85944
7 ಕಾರವಾರ ಶ್ರೀ. ಹೆಚ್. ಪ್ರಸನ್ 08382 228847 220042 94490-95499