ಹಿಂದಿನ ಪುಟ Select Language

ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಸಂಸದರು / ಶಾಸಕರು

ಕ್ರ.ಸಂ
ಹೆಸರು 
ಕ್ಷೇತ್ರ
ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ ಕೋಡ್
ಕಛೇರಿ
ಮನೆ
ಮೊಬೈಲ್
ಸಂಸತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರ
1
ಶ್ರೀ ಪಿ.ಸಿ. ಗದ್ದಿಗೌಡರ
ಬಾಗಲಕೋಟೆ
08357
236164
220164
94481-37164
ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸ್ಯರ
1
ಶ್ರೀ ಮೇಟಿ ಹುಲ್ಲಪ್ಪಾ ಯಮನಪ್ಪಾ
ಬಾಗಲಕೋಟೆ
08354
98861-94459
2
ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದು ಬಿ ನ್ಯಾಮಗೌಡಾ
ಜಮಖಂಡಿ
08353
94481-12802
3
ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದ ಕಾರಜೋಳ
ಮುಧೋಳ್(ಎಸ್.ಸಿS C)
08350
----------
280453
94481-02896
4
ಶ್ರೀ ಚಿಮ್ಮನಕಟ್ಟಿ ಬಾಳಪ್ಪಾ ಭೀಮಪ್ಪಾ
ಬಾದಾವಿ
08357
94480-90729
5
ಶ್ರೀ ಜೆ. ಟಿ. ಪಾಟೀಲ
ಬೀಳಗಿ
08425
----------
99864-99033
6
ಶ್ರೀ ಕಾಶಪ್ಪನವರ ವಿಜಯಾನಂದ ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪಾ
ಹುನಗುಂದ
08351
94481-84441
7
ಶ್ರೀಮತಿ ಉಮಾಶ್ರೀ
ತೇರದಾಳ
08353
94488-52737
M. L. C
1
ಶ್ರೀ ಅರುಣ ಶಹಾಪುರ
ಬಾಗಲಕೋಟೆ
08488
222370
9448456474
2
ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಬಾಂಡಗೆ
 
ಬಾಗಲಕೋಟೆ
08354
220062
080- 22342685
94481-13175
3
ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದು ನ್ಯಾಮಗೌಡಾ
ಜಮಖಂಡಿ
08353
221789
321202
94481-12802
4
ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಆರ್. ಪಾಟೀಲ
ಬಾಗಲಕೋಟೆ
08354
234601
234610
94480-50499
5
ಶ್ರೀ ಮಹಾಂತೇಶ ಎಸ್. ಕೌಜಲಗಿ
ಬಾಗಲಕೋಟೆ
9448113113