ಹಿಂದಿನ ಪುಟ Select Language

ಸಂಸತ್ ಸದಸ್ಯರು / ವಿಧಾನ ಸಭೇ ಶಾಸಕರು - ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ

ಕ್ರ.ಸಂ
ಹೆಸರು 
ಕ್ಷೇತ್ರ
ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ ಕೋಡ್
ಕಛೇರಿ
ಮನೆ
ಮೊಬೈಲ್
 
ಸಂಸದರು
         
1
ಶ್ರೀ ರಮೇಶ ಜಿಗಜಿಣಗಿ
ವಿಜಯಪುರ (ಎಸ್.ಸಿ)
080-23334718
94481-32477
 
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಶಾಸಕರು
1
ಡಾ. ಮಕಬೂಲ ಬಾಗವಾನ
ವಿಜಯಪುರ
08352

98454-29246

2
ಶ್ರೀ ಸಿ. ಎಸ್. ನಾಡಗೌಡಾ
ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ
08356
080-22235234
23418318
94481-21025
3
ಶ್ರೀ ಎ. ಎಸ್. ಪಾಟೀಲ (ನಡಹಳ್ಳಿ)
ದೇವರ ಹಿಪ್ಪರಗಿ
08356
080-22359515
221507
97404-19999
4
ಶ್ರೀ ಶಿವಾನಂದ ಎಸ್. ಪಾಟೀಲ
ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ
08352
255194
94481-41709
5
ಶ್ರೀ ಎಮ್. ಬಿ. ಪಾಟೀಲ
ಬಬಲೇಶ್ವರ
08352
262770
98454-29246 
6
ಶ್ರೀ ರಾಜು ಅಲಗೂರ
ನಾಗಠಾಣ (ಎಸ್.ಸಿ)
08352
94481-94299
7
ಶ್ರೀ ಯಶವಂತರಾಯಗೌಡಾ ಪಾಟೀಲ
ಇಂಡಿ
08352
261555
261555
98440-61385
8

ಶ್ರೀ ರಮೇಶ ಬಿ ಭೂಸನೂರ

ಸಿಂದಗಿ 08488 22359348 22359348
99004-10001