ಹಿಂದಿನ ಪುಟ Select Language

ಸಂಸತ್ ಸದಸ್ಯರು / ವಿಧಾನ ಸಭೇ ಶಾಸಕರು - ಗದಗ (ಭಾಗಶ:) ಜಿಲ್ಲೆ

ಕ್ರ.ಸಂ
ಹೆಸರು 
ಕ್ಷೇತ್ರ
ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ ಕೋಡ್
ಕಛೇರಿ
ಮನೆ
ಮೊಬೈಲ್
ಸಂಸದರು
         
1
ಶ್ರೀ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಜೋಶಿ
ಧಾರವಾಡ 0836 2211541 2211533 94482-83555
2
ಶ್ರೀ ಶಿವಕುಮಾರ ಸಿ. ಉದಾಸಿ ಹಾವೇರಿ       98440-34575
3
ಶ್ರೀ ಪಿ. ಸಿ. ಗದ್ದಿಗೌಡರ ಬಾಗಲಕೋಟೆ 08357 720164   94481-37164 98452-79074
 
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಶಾಸಕರು
         
1
ಶ್ರೀ ಎಚ್. ಕೆ. ಪಾಟೀಲ ಗದಗ
080
22258094, 22033492
23513662
97409-83448
2
ಶ್ರೀ ಗುರುಪಾದಪ್ಪಾ ಸಂಗನಗೌಡಾ ಪಾಟೀಲ ರೋಣ
08381
267452
080-23513266 267232
94480-52079
3
ಶ್ರೀ ಬಿ.ಆರ್. ಯಾವಗಲ್ಲ ನರಗುಂದ
08377
94483-38079
4
ಶ್ರೀ ದೊಡಮನಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಶಿದ್ಲಿಂಗಪ್ಪಾ ಶಿರಹಟ್ಟಿ
08371
94485-52227