ಹಿಂದಿನ ಪುಟ Select Language

ಸಂಸತ್ ಸದಸ್ಯರು / ವಿಧಾನ ಸಭೇ ಶಾಸಕರು - ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ (ಭಾಗಶ:) ಜಿಲ್ಲೆ

ಕ್ರ.ಸಂ
ಹೆಸರು 
ಕ್ಷೇತ್ರ
ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ ಕೋಡ್
ಕಛೇರಿ
ಮನೆ
ಮೊಬೈಲ್
ಸಂಸದರು
1
ಶ್ರೀ ಅನಂತ್ ಕುಮಾರ ಹೆಗಡೆ
ಕಾರವಾರ
08384 227564 234337 011-23795001

94482-23387

98681-80337

 
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಶಾಸಕರು
1
ಶ್ರೀ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಆರ್. ವಿ.
ಹಳಿಯಾಳ
08284
291300

98450-50100

 

2
ಶ್ರೀ ಸಂತೀಶ ಕೃಷ್ಣ ಸೈಲ್
ಕಾರವಾರ
08382
266393
99005-52026
3
ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ಮೋಹನ ಶೆಟ್ಟಿ
ಕುಮಟಾ
08386
222215
222015
99726-14606
4

ಶ್ರೀ ಮಂಕಾಲು ಸುಬ್ಬಾ ವೈದ್ಯ

ಭಟ್ಕಳ
08385
268918

99800-07704 94480-07704

5
ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಅನಂತ ಹೆಗ್ಡೆ ಕಾಗೇರಿ
ಶಿರಸಿ
08384
225736
226236
94481-05425
6

ಶ್ರೀ ಅರಬೈಲ ಶಿವರಾಮ ಹೆಬ್ಬಾರ್

ಯಲ್ಲಾಪುರ
08419
262261
98458-44211 94480-07754