Back Select Language

Sl No
District
Name of the D.C
STD Code 
Office
Home
Fax
Mobile
1 Belgaum Sri Nitesh Patil , IAS 0831 2407200   2407273 2407222 2452644  
2 Bijapur Sri Vijayamahantesh B Danammanavar, IAS 08352 250021 250020 256666 94481-40021
3 Bagalkot Captain. Dr. K. Rajendra, IAS 08354 235091 235081 235096  
4 Dharwad Sri. Gurudatta Hegde, IAS 0836 2233888 2233887 2747102

 

5 Gadag Sri M. Sundaresh Babu, IAS 08372 237300 237750 232413 99453-72004
6 Haveri Shri. S. B. Shettennavar, IAS 08375 249044 249026 249088

94484-84413

98806-40449

7 Karwar Sri Mullai Muhilan M P, IAS 08382 226303 221304 226603 94811-27766