ಹಿಂದಿನ ಪುಟ Select Language

ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೇಖಾಕೃತಿ

ಇಲಾಖೆ

ಹೆಸರು

ದೂರವಾಣಿ

ಇ ಮೇಲ್

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ

---------- 08352-250021
deo[dot]bijapur[at]gmail[dot]com
ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು -------- 08352-276378 ceo_zp_bjp[at]nic[dot]in

 

   ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚುನಾಯಿತ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ವಿವರಗಳು - 2016

ಕ್ರ.ಸಂ

ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು

1

ವಿಜಯಪುರ

2

ಇಂಡಿ

3

ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ

4

ಸಿಂದಗಿ

5

ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ

                 

ಉಪ-ವಿಭಾಗ ವಾರು ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳು

ಉಪ ವಿಭಾಗ

ಉಪ ವಿಭಾಗ

ವಿಜಯಪುರ

ವಿಜಯಪುರ

ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ

ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ

ಇಂಡಿ

ಇಂಡಿ

ಸಿಂದಗಿ

 

 

ತಾಲೂಕು ಪ್ರೊಫೈಲ್

ತಾಲೂಕು ಹೆಸರು

ಜನಸಂಖ್ಯೆ

ಹೋಬಳಿ

ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತ

ಗ್ರಾಮ

ಪುರುಷ

ಮಹಿಳೆ

ಒಟ್ಟು

ವಿಜಯಪುರ

 292687

 276661

 569348

5

46

118

ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ

154766

148524

303290

3

38

125

ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ

128061

125577

253638

4

31

153

ಇಂಡಿ

183615

170372

353987

3

44

133

ಸಿಂದಗಿ

167295

159360

326655

3

40

148

Dist Total

926424

880494

1806918

18

199

677

Connectivity available  (Air/Bus/Train/Ship ): Train,Bus

Air : Sambra Airport Belagavi (150 Kms )

Major events  in the District : Navaraspur Utsav

Touristplaces>     

Web Sites :

: http://www.bijapur.nic.in