ಹಿಂದಿನ ಪುಟ Select Language

ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಲಿಂಕ್ಸ್

ಕ್ರ. ಸಂ
ಇಲಾಖೆ
ಲಿಂಕ್
ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೋಶ    
1 ನಿರ್ದೆಶಕರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೋಶ

http://municipaladmn.mrc.gov.in/

ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

1 ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ http://hdmc.mrc.gov.in/
2 ಬೆಳಗಾವಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

http://www.belgaumcity.mrc.gov.in/

ನಗರ ಸಭೆ

1 ಬಿಜಾಪುರ http://bijapurcity.mrc.gov.in/
2 ಕಾರವಾರ http://karwarcity.mrc.gov.in/
3 ದಾಂಡೇಲಿ http://dandelicity.mrc.gov.in/
4 ಗೋಕಾಕ http://gokakcity.mrc.gov.in/
5 ಶಿರಸಿ http://sirsicity.mrc.gov.in/
6 ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರ್ http://ranebennurcity.mrc.gov.in/
7 ಹಾವೇರಿ http://havericity.mrc.gov.in/
8

ಗದಗ - ಬೆಟಗೇರಿ  

http://www.gadag-betagericity.mrc.gov.in/