ಹಿಂದಿನ ಪುಟ Select Language

ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ

ಕ್ರ.ಸಂ
ಜಿಲ್ಲೆ
ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೆಸರು
ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ ಕೋಡ್
ಕಛೇರಿ
ಮನೆ
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್
ಮೊಬೈಲ್
1 ಬೆಳಗಾವಿ ಶ್ರೀ ದರ್ಶನ ಹೆಚ್. ವಿ. 0831 2407201 2407203 2429662

94808-54000

2 ವಿಜಯಪುರ ಶ್ರೀ ವಿಕಾಸ ಕಿಶೋರ ಸುರಲಕರ 08352 276378 250892 276983  
3 ಬಾಗಲಕೋಟ ಶ್ರೀಮತಿ ಗಂಗೂಬಾಯಿ ಮಾನಕರ 08354 235576 233108 235562  
4 ಧಾರವಾಡ ಸ್ನೇಹಲ್ ಆರ್. 0836 2447542 2741234 2747700 94806-64000
5 ಗದಗ ಶ್ರೀ. ಮಂಜುನಾಥ ಚವ್ಹಾಣ 08372 234375 230599 230211 94808-65000
6 ಹಾವೇರಿ ಶ್ರೀ. ಕೆ.ಬಿ. ಅಂಜನಪ್ಪ 08375 249031 249070 249037 94808-68000
7 ಕಾರವಾರ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ನಾಯಿಕ 08382 226560 226246 226470 94808-79000