ಹಿಂದಿನ ಪುಟ Select Language

ಕ್ರ.ಸಂ
ಜಿಲ್ಲೆ
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೆಸರು
ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ ಕೋಡ್
ಕಛೇರಿ
ಮನೆ
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್
ಮೊಬೈಲ್
1 ಬೆಳಗಾವಿ ಶ್ರೀ ನಿತೇಶ್ ಪಾಟೀಲ, ಭಾ.ಆ.ಸೇ 0831 2407200   2407273 2407222 2452644  
2 ವಿಜಯಪುರ ಶ್ರೀ. ವಿಜಯಮಹಾಂತೇಶ ಬಿ ದಾನಮ್ಮನವರ, ಭಾ.ಆ.ಸೇ 08352 250021 250020 256666 94481-40021
3 ಬಾಗಲಕೋಟ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಡಾ. ಕೆ. ರಾಜೇಂದ್ರ, ಭಾ.ಆ.ಸೇ 08354 235091 235081 235096  
4 ಧಾರವಾಡ ಶ್ರೀ ಗುರುದತ್ತ ಹೆಗ್ಡೆ, ಭಾ.ಆ.ಸೇ 0836 2233888 2233887 2747102

 

5 ಗದಗ

ಶ್ರೀ. ಎಮ್. ಸುಂದರೇಶ ಬಾಬು,

ಭಾ.ಆ.ಸೇ
08372 237300 237750 232413 99453-72004
6 ಹಾವೇರಿ ಶ್ರೀ. ಎಸ್‌.ಬಿ.ಶೆಟ್ಟೆಣ್ಣವರ, ಭಾ.ಆ.ಸೇ 08375 249044 249026 249088

94484-84413

98806-40449

7 ಕಾರವಾರ ಶ್ರೀ. ಮುಲ್ಲೈ ಮುಹಿಲನ್.ಎಂ.ಪಿ, ಭಾ.ಆ.ಸೇ 08382 226303 221304 226603 94811-27766