ಹಿಂದಿನ ಪುಟ Select Language

ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೇಖಾಕೃತಿ

ಇಲಾಖೆ

ಹೆಸರು

ದೂರವಾಣಿ

ಇ ಮೇಲ್

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ

------- 08372-237300 deo[dot]gadag[at]gmail[dot]com
ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ------- 08372-234375 kargad[at]mail[dot]nic[dot]in

                           

ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚುನಾಯಿತ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ವಿವರಗಳು - 2016

ಕ್ರ.ಸಂ

ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು
1
ಗದಗ
2
ಮುಂಡರಗಿ
3
ನರಗುಂದ
4
ರೋಣ
5
ಶಿರಹಟ್ಟಿ

ಉಪ-ವಿಭಾಗ ವಾರು ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳು

ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳು

ಗದಗ
ಮುಂಡರಗಿ
ನರಗುಂದ
ರೋಣ
ಶಿರಹಟ್ಟಿ

 

                                  ತಾಲೂಕು ರೇಖಾಕೃತಿ

ತಾಲೂಕು ಹೆಸರು

ಜನಸಂಖ್ಯೆ

ಹೋಬಳಿ

ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ

 ಗ್ರಾಮ

ಪುರುಷ

ಮಹಿಳೆ

ಒಟ್ಟು

ಗದಗ

168887

163124

332011

2

25

64

ಮುಂಡರಗಿ

59418

56891

116309

2

15

58

ನರಗುಂದ

47286

45393

92679

2

12

35

ರೋಣ

124658

122987

247645

3

30

93

ಶಿರಹಟ್ಟಿ

93284

89907

183191

2

24

91

ಒಟ್ಟು

493533

478302

971835

11

106

337

Gadag District Profile

Connectivity available  (Air/Bus/Train/Ship ): Bus , Train , Air

Air :Hubli Airport 60 km

Important Industries in the District : Textile and Wind Power Generation

Tourist places>

Web Sites :

http://gadag.nic.in/