ಹಿಂದಿನ ಪುಟ Select Language

ಚುನಾಯಿತ ಸಂಸದ ಸದಸ್ಯರು / ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು - ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗ
ಬೆಳಗಾವಿ
ವಿಜಯಪುರ
ಬಾಗಲಕೋಟೆ
ಧಾರವಾಡ
ಗದಗ
ಹಾವೇರಿ
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ

ಚುನಾಯಿತ ಸದಸ್ಯರು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ - ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗ

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಯುಕ್ತರು - ಬೆಳಗಾವಿ
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ - ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗ
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ - ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗ
ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ - ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗ
ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ - ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗ
ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಆಯಕ್ತರರು - ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗ