ಹಿಂದಿನ ಪುಟ Select Language

ಕ್ರ.ಸಂ
ಜಿಲ್ಲೆ
ಅಪರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೆಸರು
ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ ಕೋಡ್
ಕಛೇರಿ
ಮನೆ
ಮೊಬೈಲ್
1 ಬೆಳಗಾವಿ ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ ದುಡಗುಂಟಿ 0831 2407275 2407277  
2 ವಿಜಯಪುರ

ರಮೇಶ ಕಳಸದ

08352 250479    
3 ಬಾಗಲಕೋಟ

ಮಹಾದೇವ ಮುರಗಿ

08354 235093 200484  
4 ಧಾರವಾಡ

ಶಿವಾನಂದ ಭಜಂತ್ರಿ

0836

2233840

2233880

   
5 ಗದಗ

ಎಮ್. ಸತೀಶ ಕುಮಾರ

08372 238042 236996  
6 ಹಾವೇರಿ

ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ

08375 249015 249072  
7 ಕಾರವಾರ

ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ  .ಹೆಚ್. ಕೆ.

08382 228847 220042